Audit Energetic L121

Audit Energetic

Doresti o ofertă?

Conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica,

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 2014 …

Art.9 

(1) Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:

a) sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;

(5) Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o  persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

(7) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), (2) si (5) care nu au realizat audituri energetice pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligati sa le realizeze pana la 5 decembrie 2015. ….

Art. 18

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a);

f) nerespectarea de catre operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (7).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:

a) contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei, calculata proportional cu marimea consumului, 

f) contraventiile prevazute la alin. (1) lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Auditul energetic poate aborda mai multe aspecte ale consumului de energie și eficienței energetice într-o clădire. Iată câteva dintre capitolele sau domeniile principale pe care le poate acoperi un audit energetic:

  1. Izolarea și Etanșarea: Evaluarea eficacității izolației și identificarea zonelor unde există pierderi de căldură sau infiltrări de aer.
  2. Sisteme de Încălzire și Răcire: Analiza performanței sistemelor de încălzire și răcire, evaluarea eficienței echipamentelor și recomandări pentru modernizare sau înlocuire.
  3. Iluminat: Evaluarea eficienței sistemului de iluminat, inclusiv tipul de becuri utilizat, și recomandări pentru înlocuirea acestora cu variante mai eficiente energetic.
  4. Echipamente Electrocasnice: Verificarea eficienței energetice a electrocasnicelor și recomandări pentru upgrade-uri sau înlocuiri.
  5. Sisteme Electronice și de Control: Evaluarea sistemelor electronice și de control, inclusiv termostate, senzori și sisteme smart, pentru a asigura o gestionare eficientă a energiei.
  6. Apă Caldă și Sisteme de Apă: Analiza consumului de apă caldă, eficiența sistemelor de încălzire a apei și propuneri de îmbunătățire.
  7. Analiza Facturilor de Utilități: Examinarea facturilor de utilități pentru a identifica modele de consum și pentru a oferi sfaturi despre optimizarea acestora.
  8. Energie Regenerabilă: Evaluarea potențialului pentru implementarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi panouri solare sau turbine eoliene.
  9. Conducerea și Sensibilizarea Angajaților: Furnizarea de informații și instruire pentru proprietari sau angajați cu privire la practici mai eficiente din punct de vedere energetic.
  10. Raport și Recomandări: Prezentarea unui raport detaliat care cuprinde rezultatele auditului, precum și recomandări specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădire.

Ai nevoie de un Audit?

Doresti o ofertă?